Binnenweg 25, Heemstede
info@bistrodeux.nl

Algemene voorwaarden

Disclaimer, privacyverklaring en cookiebeleid

Bistro Deux besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. De verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bistro Deux kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Bistro Deux aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Bistro Deux worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Bistro Deux.

Verantwoordelijkheid
De bezoeker van de site mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder schriftelijke toestemming van.

Privacyverklaring en cookiebeleid
Als bezoeker van deze website wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Daarover staat op deze pagina meer informatie.

U kunt hier ook lezen wat ons cookiebeleid is. Dat is van belang omdat sinds 5 juni 2012 de nieuwe Telecomwet van kracht is. Die verplicht alle websites om hun bezoekers voorlichting te geven over het cookiebeleid en om voor het gebruik van bepaalde cookies voorafgaand expliciet toestemming te vragen.

Privacyverklaring
Bistro Deux gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van de website. Voor zover er sprake is van vastlegging van persoonlijke gegevens, houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. We bereiden ons ook voor op de Algemene verordening gegevensbescherming die vanaf mei 2018 van kracht is.
Met deze verklaring geeft u mij voor het noteren en bijhouden van bepaalde persoonsgegevens, toestemming.

Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website Bistro Deux en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Nieuwsbrief
U heeft de mogelijkheid u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief bieden wij informatie over onze menu’s. Uw e-mailadres wordt ook toegevoegd aan onze verzendlijst voor nieuwsbrieven. Als u een nieuwsbrief ontvangt bevat deze een mogelijkheid waarmee u zichzelf kunt afmelden.
Deze nieuwsbriefadressenlijst wordt niet aan derden verstrekt.

Verwerking Persoonsgegevens
Bistro Deux behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Bistro Deux verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de maandelijkse Bistro Deux nieuwsbrief en bij een bezoek aan Bistro Deux evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Bistro Deux’ dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de Bistro Deux hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar info@bistrodeux.nl of Bistro Deux, Binnenweg 25, 2101 JA Heemstede. Bistro Deux verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Uw privacyrechten
U mag uw persoonsgegevens inzien, corrigeren, laten verwijderen of meenemen. Neem daarvoor contact op via e-mail naar info@bistrodeux.nl. Op die manier kunt u ons ook bereiken als u vragen heeft over wat wij doen met uw persoonsgegevens. Als u vindt dat wij niet zorgvuldig genoeg zijn geweest met de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiebeleid
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op uw computer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan op een later bezoek weer worden herkend door deze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk omdat de website het anders niet doet. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker. Bijvoorbeeld omdat hij onthoudt in welke taal u de website wilt lezen. Andere cookies kunnen worden gebruikt om bij te houden wat u op internet doet. Bijvoorbeeld naar welke pagina’s u hebt gekeken.

Moet er toestemming worden gevraagd voor het plaatsen van alle soorten cookies?
Nee. Een website mag een cookie plaatsen zonder uw toestemming als deze cookie strikt noodzakelijk is voor de werking van de website. Ook gelden de regels niet voor cookies die strikt noodzakelijk zijn voor een door u zelf gevraagde dienst. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een cookie die nodig is om af te rekenen bij een webshop.

Wat voor cookies gebruikt de website van Bistro Deux?
Wij maken gebruik van functionele cookies (die nodig zijn om de site goed te laten werken).

We gebruiken ook analytische cookies (van Google Analytics), die ons helpen om het gebruik van de website in kaart te brengen en met die gegevens de website te verbeteren. Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. We hebben ‘gegevens delen’ (met derde partijen) uitgeschakeld. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Wij pseudonimiseren uw IP-adres (de laatste 8 cijfers zijn gemaskeerd).

Wij gebruiken zelf geen tracking cookies. Bij pagina’s met een embedded YouTube-video is het mogelijk dat een derde partij, YouTube, tracking cookies plaatst. Dat kan ook gebeuren als u klikt op een social media-icoontje, om een artikel te delen via Facebook, Twitter of LinkedIn.

(Bistro Deux, december 2019)